Απορρόφηση στο υπεριώδες

Οξύτητα

Αριθμός υπεροξειδίων

 

Απορρόφηση στο υπεριώδες

Κ232 : Η τιμή αυτής της σταθεράς είναι αυξημένη π.χ., αν οι ελιές πριν από την έκθλιψη αποθηκεύονται για πολλές ημέρες. Η ανωτάτη ποιότητα ελαιολάδου, δηλαδή το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει τιμές της K232 μικρότερες από 2,5.

Κ270: Η τιμή αυτής της σταθεράς εξαρτάται από το πόσο φρέσκο είναι το ελαιόλαδο. Παλαιά ελαιόλαδα ή μείγματα με παλαιά ελαιόλαδα έχουν αυξημένες τιμές της Κ270.Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο έχει κατά κανόνα τιμές της Κ270 μικρότερες από  0,22.

ΔΚ:  Ο δείκτης ΔΚ είναι κριτήριο διάκρισης της ποιότητας και καθαρότητας των ελαιολάδων. Η Σταθερά δείχνει κάθε ανάμιξη με άλλο ελαιόλαδο, που δεν είναι "εξαιρετικά παρθένο". Η τιμή ΔΚ του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να είναι αρνητική (με ανώτατο όριο 0,01).

 

Οργανοληπτική αξιολόγηση